SISTE NYTT

  Bilde av Josefine Hellesund.

  Josefine Hellesund innstilt som sentralstyremedlem

  4. okt. 2023

  Jonas Ek som ble innstilt til KrFUs sentralstyre har sett seg nødt til å trekke sitt kandidatur. Dette på grunn av Eks nye arbeidssituasjon. Valgkomiteen har supplert innstillingen med Josefine Hellesund. Leder for valgkomiteen, Hedvig Antoinette Halgunset, synes det er trist at Ek ikke lenger er aktuell for vervet, men er veldig fornøyd med å kunne supplere den tidligere vedtatte innstillingen med Hellesund. – Josefine er en dyktig engasjert og målrettet ressurs for KrFU. Gjennom valgkampen har hun vist et tydelig pågangsmot og politisk teft. Jeg er sikker på at Josefine kommer til å være et godt tilskudd til sentralstyret det neste året. Hellesund er 20 år gammel og nestleder i Vestland KrFU der hun også er bosatt.

  Bilde: KrFUere i valgkampmodus

  KrFU går frem i alle fylker i skolevalget!

  7. sep. 2023

  KrFU gjør sitt beste skolevalg på mange år! Vi går frem i ALLE fylker! Vi er kun ett av tre ungdomspartier som går frem i skolevalget Vi dobler oppslutningen i Buskerud, Møre og Romsdal og Østfold. De siste årene har oppslutningen gått nedover. Nå bryter vi den trenden og øker. Dette skal hele KrFU-laget ha æren for. KrFUere har stått opp tidlig og lagt seg sent i 3 uker. De har snakket om at Norge trenger kjernekraft, skolen skal starte tidligst kl. 09 og at narkotika fortsatt skal være forbudt. Dette er bare starten. Nå er vi klare for å jobbe beinhardt frem mot neste skolevalg!

  Valgkomiteens innstilling. Foto.

  Hadle Rasmus Bjuland får fornyet tillit som KrFU-leder av valgkomiteen

  24. aug. 2023

  KrFUs valgkomite har gitt Hadle Rasmus Bjuland fra Rogaland fornyet tillit og innstilt han som leder av KrFU i nok en periode. Hadle har gjennom det siste året fått til en medlemsvekst etter flere år med en nedadgående trend. Valgkomiteens leder ser frem til å se Bjuland bygge organisasjonen videre: «Hadle har gjennom de siste årene stødig ledet organisasjonen til en formidabel medlemsvekst og styrking av organisasjonen. Han er en drevet politiker, sterk debattant og tillitsvekkende i møte med både nye og yngre KrFUere. Jeg har full tillit til Hadle og er spent på hvor han kan ta organisasjonen videre, sier Hedvig Halgunset.» Hadle takker for tilliten: «Tusen takk for tilliten fra valgkomiteen for en ny periode. Det neste året skal vi bruke på å bygge organisasjonen videre og utvikle ny politikk, sier Hadle Rasmus Bjuland» «De kristendemokratiske verdiene er mer relevante enn noen gang. Vi trenger et KrFU som tar kampen for en skole som tilpasser seg eleven, en klimapolitikk hvor kjernekraft er en del av løsningen og et ungdomsparti som tar avstand fra legalisering av narkotika» legger Bjuland til. Med som 1.nestleder får Hadle med seg, Erik Rønhovde fra Vestfold. Erik Rønhovde har det siste året vært fylkesleder i Vestfold og Telemark KrFU. I tillegg får Hadle med seg Thea Myhr som 2.nestleder. Hun studerer sammenlignende politikk og jobber som trainee i KrFs stortingsgruppe. Ylva Bang er innstilt som ny internasjonal ansvarlig i KrFU. Som sentralstyremedlemmer har valgkomiteen innstilt Jonas Ek fra Agder, Dorte Klokk fra Møre og Romsdal og Torkel Johannes Bjuland fra Rogaland. Som fast møtende vara har valgkomiteen innstilt Lars Ramsli Søyland fra Rogaland. Leder for valgkomiteen, Hedvig Halgunset er veldig fornøyd med innstillingen: «Jeg er stolt over å kunne legge frem en innstilling med et så sterkt sentralstyre. Vi går en viktig tid i møte og jeg gleder meg til å se hvor det neste sentralstyret vil ta organisasjonen, sier Halgunset.» Valgkomiteens innstilling til nytt sentralstyre: Leder: Hadle Rasmus Bjuland (23), Rogaland (ett år) Politisk nestleder: Erik Rønhovde (20), Vestfold (ett år) Organisatorisk nestleder: Thea Myhr (23), Oslo (to år) Internasjonal ansvarlig: Ylva Bang (25), Vestland (ett år) Sentralstyremedlem: Jonas Ek (20), Agder (ett år) Sentralstyremedlem: Torkel Johannes Bjuland (20), Rogaland (to år) Sentralstyremedlem: Dorte Klokk (23), Møre og Romsdal (to år) Første vara: Lars Ramsli Søyland (20), Rogaland (ett år) Andre vara: William Matteus Fonn (18), Trøndelag (ett år) Tredje vara: Oda Valland Nordli (20), Innlandet (ett år) Birgitte Konow (Nordland) og Nikolai Skogan (Troms og Finnmark) ble valgt for to år i 2022 og er derfor ikke på valg i år. Spørsmål rundt innstillingen kan rettes til: Hedvig Halgunset, valgkomiteens leder, på telefon: 980 11 020 / hedvig.halgunset@gmail.com Hadle Rasmus Bjuland, leder i KrFU, på telefon 903 636 90 /hbj@krf.no Valget vil finne sted på KrFUs landsmøte 21.-22. oktober på Thon Hotel Vettre i Asker.

  Bilde av Hadle Bjuland på Wessels plass, ved Stortinget.

  Sommerhilsen fra KrFU-leder

  31. juli 2023

  Vi har akkurat lagt bak oss en sommerferie. For egen del innebærer det mye tid med familien og de nærmeste. Det trengte jeg, selv om vi alle var enige om at de tilmålte ferieukene er mer enn nok. Det ble også en viktig påminner for meg. Tid til det viktigste er KrFs slagord denne valgkampen. Jeg syns det står seg godt. Fordi det angriper noen av hovedutfordringene i samfunnet. Det kan føles som at vi løper i et felles hamsterhjul. Alt skal effektiviseres. Skolen, helsevesenet, frivilligheten, ja til og med familien skal effektiviseres der den kan. Det er i beste fall naivt å tro at dette ikke har endret samfunnet vårt. I vår gjorde respons analyse en måling som kartla hvor lykkelige befolkningen var. Hele 4/10 unge mente selv at de var ulykkelige. Hvordan er det mulig at en generasjon som har fått alt på sølvfat og som blir omtalt som «dessert-generasjonen» er ulykkelige? I tillegg vet vi at kokain-bruken blant unge har doblet seg i løpet av de siste årene, som vi vet har en sammenheng med unges psykiske uhelse. Jeg er overbevist om at vi mennesker trenger noe mer enn kun materielle verdier. Vi mennesker trenger å være en del av et felleskap. Et sted hvor vi blir sett, anerkjent og vi får bety noe for andre. Da må vi politikere legge til rette for flere slike felleskap. Det handler om å sikre et fritidskort til alle barn og unge som sikrer at det ikke er tykkelsen på lommeboken til dine foreldre som avgjør om du får delta på fotball eller ikke, gode rammevilkår for frivilligheten og en skole med nok ressurser til å se hver enkelt elev noen tiltak for å snu utviklingen. I en tid med renteøkninger, dyre matvarepriser og ustabiles strømpriser skal vi ikke undervurdere viktigheten av å ha nok penger på konto. Å få en positiv bunnlinje i slutten av måneden er helt grunnleggende for at familien og de små felleskapene skal ha valgfriheten og tryggheten som vi etterstreber. Materielle verdier er en viktig forutsetning. Denne høsten er den viktigste saken for unge som skal stemme mental helse. Det er det nok flere grunner til, men jeg tror i likhet med de eldre i befolkningen er også vi unge på jakt etter felleskap, hvor det er tid og vi kan bety noe for andre. Denne valgkampen håper jeg vi kan legge fra oss «budrunde» politikken hvor hvert parti skal kappes om å satse på flest helsesykepleiere. Det er vel og bra med flere helsesykepleiere, men det er ikke det som får bukt med den negative utviklingen. Vi kristendemokrater forstår at vi må ta roten av problemet. Da må vi forebygge fra starten av. Denne valgkampen er budskapet til KrFU enkelt. Unge fortjener bedre. Norge trenger unge kristendemokrater i landets kommunestyrer som tar kampen for unge sin psykiske helse, som er opptatt av en ruspolitikk som setter tydelige grenser og hjelper folk ut av sine problemer. Husk å sett et kryss på en ungdom når valgdagen kommer. Landets kommunestyrer blir best når alle aldre er representert.

  Foto av sovende elev.

  Senere skolestart vil føre til bedre skoleresultater!

  1. feb. 2023

  8/10 norske tenåringer sover for lite. Unge som sliter med sin psykiske helse doblet seg de siste 10 årene. Det er tall vi må ta på alvor. Det er gjort mye bra i skolen for å imøtekomme disse utfordringene. Men vi må også ta strukturelle grep for å forebygge en god helse og gode skoleresultater. Vi kan ikke bare lappe sammen når skaden har skjedd. Derfor foreslår vi i KrFU at undervisningen skal starte tidligst klokken 09:00. Flere delstater i USA har hatt prøveprosjekter hvor skolestart ble 55 minutt, og resultatene er svært positive. Skoleresultatene har blitt bedre, elevene har i snitt mer søvn og de er i bedre humør. På flere skoler var elevene mer punktlige og fraværet gikk ned. Med så gode resultater å vise til bør det egentlig ikke være et spørsmål om vi skal utsette skolestart til 09:00. Vi burde gjort for lenge siden! Matthew Walker, professor i nevrovitenskap og psykologi, skriver i sin bok «Hvorfor vi sover» at menneskets døgnrytme endres med årene. En niåring vil ikke bli søvnig samtidig med en sekstenåring, og en sekstenåring vil ikke bli søvnig samtidig som voksne. Unges biologiske klokke er annerledes enn voksnes, det må vi ta på alvor. Dette påpeker Ingvild Saxvig, somonolog ved Haukeland, når hun sier at det er en missmatch mellom vår samfunnsstruktur og unges biologiske klokke. For det blir feil å si at de bare må legge seg tidligere for å være våken til skolestart, når forskning viser at man i ungdomstiden blir biologisk innstilt til å være B-menneske og at hjernen ikke er klar til å sovne kl. 22. Vår samfunsstruktur fører til «sosial jetalg», hvor unge pushes inn i et system designet for voksne. Skolen er til for elevene, og da må skolestart tilpasses elevenes søvnmønster og ikke de voksnes. Finnes det muligheter for å imøtekomme utfordringene norske elever står overfor, er det vår oppgave som politikere å ta tak. Senere skolestart alene vil ikke løse alle utfordringer knyttet til mangel på søvn og unges psykisk helse, men det er et forebyggende grep som har god resultater å vise til. Jeg tror lærere rundt om i den norske skolen vil ønske bedre resultater, mer opplagte elever og elever som er i godt humør når de kommer på skolen, velkommen. Ja til skolestart kl 09:00, er et ja til mer opplagte elever og bedre skolestart!

  Deltakere på KrFU's vår konferanse 2022. Bildetekst: KrFUs vårkonferanse. Foto.

  KrFUs Vårkonferanse 2023

  7. jan. 2023

  Vårens vakreste eventyr arrangeres 24.-26.mars 2023. KrFUs Vårkonferanse arrangeres på Jeløy Folkehøyskole i Moss. Det blir en helg fylt med skolering, spennende foredrag, kule gjester og mye gøy. Enten du har lang fartstid i KrFU eller er helt ny: DU ER VELKOMMEN! Meld deg på via denne linken innen 6.mars: https://forms.office.com/e/0uUHZetgjx Programmet kommer senere. Har du spørsmål: Ta kontakt med generalsekretær Jona på jli@krf.no eller telefon 95466961. Vi gleder oss til å se deg!

  Kontakt oss

  E-post: krfu@krfu.no

  Organisasjonsnummer: 992 329 211

  Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo

  Postboks 478 Sentrum, 0105 Oslo

  Design & utvikling av Logisk Brist