VÅR POLITIKK

  VINDKRAFT

  VI VIL

  • opprettholde kommunal vetorett for vindkraftutbygging.

  • ved utbygging av vindkraft på land skal det sikres lokal medvirkning og de berørte kommunene skal sikres en rettferdig del av godene.

  • at utbygging av vindkraft i størst mulig grad skal begrenses til steder som allerede er preget av naturinngrep, og ved utbygging skal et like stort areal settes av til uberørt natur.

  KrFU vil opprettholde kommunal vetorett for vindkraftutbygging.

  Vindkraft som energikilde bringer med seg en rekke dilemma. Mye av arealene som egner seg til vindparker er vernet natur, reindriftsarealer eller har boligområder i nærheten. Likevel er rundt 800 kvadratkilometer av Norsk natur bygd ut eller satt av til bygging av vindturbiner.

  Det er få kommuner som har satt av landareal til vindkraft i dag. Vindkraft innebærer store naturinngrep, og kan derfor utfordre bærekraftig utvikling. Det er viktig at utbyggernes lønnsomhet ikke overkjører viktige naturverdier. KrFU er kritisk til utbygging av vindkraft på arealer som ikke allerede er nedbygd.

  Det er svært viktig at kommunene har en reell vetorett, også etter konsekvensutredningen er på bordet. Det er viktig at kommunen i størst mulig grad kan bestemme over egne områder. KrFU mener det er best om kommuner får absolutt vetorett til å stanse både planleggingen og utbyggingen av vindmølleparker også lengre ut i prosessen.

  Kontakt oss

  E-post: krfu@krfu.no

  Organisasjonsnummer: 992 329 211

  Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo

  Postboks 478 Sentrum, 0105 Oslo

  Design & utvikling av Logisk Brist