HJERTESAK

  Foto av sovende elev.

  SKOLEN SKAL TILPASSE SEG ELEVENS SØVNMØNSTER

  VI VIL

  • Utsette undervisningstart på både ungdomskole og videregående til kl. 09:00

  Skolestart tidligst kl. 09:00

  Undervisningsstart på skolene varierer fra 7.45 til 9.00. De ulike tidspunktene er nok ulikt begrunnet, men en fellesnevner for mange er at skolen skal starte i det tidsrommet som de voksne starter sin arbeidsdag fordi elevene må forberedes til de voksnes arbeidsliv. Unge og voksne har ulik døgnrytme.

  Mange elever kommer i dag trøtte, ukonsentrerte og med alt for lite søvn, på skolen. Forskning fra USA viser at en times utsatt skolestart gjorde elevene mer våkne, mer konsentrerte, gav dem mer søvn og de fikk bedre resultater. Derfor mener vi at vi må ta politiske grep, hvis det kan føre til mer og bedre søvn hos unge.

  Skolene må innrette seg etter elevenes søvnmønster og ikke lærernes. Derfor mener vi at ungdomsskolen og videregående skal starte 09:00.

  Kontakt oss

  E-post: krfu@krfu.no

  Organisasjonsnummer: 992 329 211

  Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo

  Postboks 478 Sentrum, 0105 Oslo

  Design & utvikling av Logisk Brist