HJERTESAK

  Bilde av en små modulær reaktor.

  KLIMAKRISEN LØSES BEST MED KJERNEKRAFT

  VI VIL

  • Støtte norsk produksjon av kjernekraft som et supplement til ikke-regulerbare energikildene i Norge.

  • At Norge skal satse på forskning på nestegenerasjonsreaktorer og kjernekraftproduksjon i Norge.

  • Se på Finland sin modell for Lagring av Atomavfall, når vi selv skal lagre atomavfall på Norsk jord.

  • Satse på Internasjonalt kjernekraft samarbeid med land som har bærekraftig og etablert kompetanse innen Sikre at staten har deler av eierskap i kjernekraftverk.

  Kristendemokraters kamp for kjernekraften

  På landsmøte i vår gjorde KrF et historisk vedtak, og ble første parti i Norge, som sa ja til kjernekraftproduksjon. Det er takket være KrFUs langvarige innsats. Nå skal vi sørge for gjennomslag i Stortinget!

  Det er ikke bare i Norge, men også i Sverige og Finland er de kristendemokratiske partiene pådrivere for kjernekraft i sine land. Kristendemokratene i Sverige sørger nå for at det bygges nye kjernekraftreaktorer i hele Sverige. Det var en av deres viktigste saker i valgkampen i fjor høst. Kristendemokratene i Finland er i disse dager på vei inn i regjeringsforhandlinger hvor de ønsker å etablere flere små modulere reaktorer, som skal styrke energiforsyningen i Finland.

  Jeg tror det er flere årsaker til at kristendemokrater nå leder kampen for å etablere flere kjernekraftverk Norden. Først og fremst er god energipolitikk, god familiepolitikk. Kristendemokrater er grunnleggende opptatt av å styrke de nære og frie felleskapene, som familien. Det er den viktigste byggeklossen i et samfunn, hvor grunnlaget for et godt liv legges.

  Når familiene opplever ustabile og høye strømpriser, som går hardt ut over friheten og fleksibiliteten, er det åpenbart at kristendemokrater alltid vil se etter løsninger som kan stabilisere og sørge for lavere strømpriser. Kjernekraft vil ikke løse de akutte strømregningene her og nå – men på sikt er det viktig kjernekraft er en del av energimiksen, for at vi skal kunne møte det enorme kraftbehovet fremover.

  Den tidligere partilederen i svenske Kristendemokratene Alf Svensson, beskrev kristendemokraters oppgave med «Hur gör livet lättare att leva». Vår oppgave er å gjøre livet litt lettere å leve. Da må vi ha konkrete svar på de utfordringene folk kjenner på. Når folk opplever ustabile og høye strømregninger, klimaendringer og mer urørt natur bygges ned, trenger vi løsninger som møter alle disse utfordringene.

  Vi står midt i en klimakrise, hvor vi trenger mer utslippsfri energi. Våre utslipp går ut over de som har aller minst. Det blir mer ekstremvær og unaturlige årstider, og dette går hardest utover de fattigste utviklingslandene som har aller minst. For en bevegelse som er grunnleggende opptatt av forvalteransvaret, som handler om å gi kloden til neste generasjon i litt bedre stand enn slik vi arvet den, bør ta alle gode krefter i bruk for å nå våre klimamål. FNs klimarapport er krystallklar. Vi klarer ikke nå de internasjonale klimamålene uten at kjernekraft er en del av energimiksen. Norge bør være med på denne utviklingen og ikke sette seg selv på gangen.

  Kristendemokraters lederskap i energipolitikken vitner om bevegelsen også i Norden bygger politikken sin på noen verdier som er relevant i møte med de utfordringene samfunnet står overfor. En bevegelse som er villig til å ta alle gode krefter i bruk, for å beskytte familien og de nære felleskapene.

  Kontakt oss

  E-post: krfu@krfu.no

  Organisasjonsnummer: 992 329 211

  Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo

  Postboks 478 Sentrum, 0105 Oslo

  Design & utvikling av Logisk Brist