VÅR POLITIKK

  INTEGRERING

  VI VIL

  • at Norge skal øke bevilgingen til innvandring og integrering.

  • innføre 500 timer norskopplæring for nyankomne asylsøkere.

  • gi større mulighet for at asylsøkere kan få brukt sin kompetanse gjennom opplæringstilbud

  • åpne for at alle asylsøkere skal få midlertidig arbeidstillatelse mens søknaden behandles.

  • at introduksjonsprogrammet skal sikre en god integrering med tilrettelegging for arbeid, skole og høyere utdanning.

  • innføre ordning med studentvisum for studenter som har fått avbrutt høyere utdanning som følge av konflikt i hjemlandet.

  • sikre at barn på asylmottak også får benytte seg av fritidskortet uansett status på asylsøknad.

  • styrke tolketjenesten med 25 årsverk.

  • sikre statlig støtte til ideelle aktører som bidrar med integrering.

  Tilbake til vår politikk

  KrFU mener at målet med integreringspolitikken skal være et samfunn der alle har like muligheter, rettigheter og plikter, og hvor alle bidrar i samfunnet.

  Antallet innvandrere i Norge har mer enn tredoblet seg de siste tjue årene, ifølge IMDI (Integrerings og mangfolds direktoratet). Ved inngangen til 2022 viser tall fra IMDI at over en million mennesker i Norge hadde innvandrerbakgrunn, og at de representerer 200 ulike land. Det forteller oss at innvandrere er en sammensatt gruppe når det kommer til landbakgrunn, alder, kompetanse, helse- og livssituasjon, tro og botid.

  Det er et stort kulturelt mangfold blant menneskene som flytter til Norge, og vi må tillate at personer kan velge en annen livsstil enn gjennomsnittsnordmannen. Målet med integreringspolitikken er å legge til rette for å kunne leve gode liv i en ny og annerledes kultur, og gi verktøy for å kunne få seg en jobb og finne sin plass i det norske samfunnet. Samtidig må vi ha respekt for hvor de kommer fra, og jobbe for å ha en integreringspolitikk ser hele mennesket, tilrettelegger og møter folk der de er. Å bli en del av vår kultur er ikke ensbetydende med å måtte forlate sin egen kultur fullstendig.

  KrFU vil øke integreringstilskuddene, øke støtten til frivillige organisasjoner som driver med integreringstiltak og åpne for at asylsøkere skal få midlertidig arbeidstillatelse mens søknaden behandles. Vi ser at frivillige og ideelle aktører bidrar med positive tilskudd og kompetanse i integreringsarbeidet, og vil sikre statlig finansiering av ideelle aktører som bidrar med integrering. Samtidig vil vi øke bevilgningene til statlig integrering også, slik at det er nok kompetente fagfolk og et godt tilbud som sikrer kvalitet.

  Kontakt oss

  E-post: krfu@krfu.no

  Organisasjonsnummer: 992 329 211

  Postboks 478 Sentrum, 0105 Oslo

  Design & utvikling av Logisk Brist