VÅR POLITIKK

  ELDRE

  VI VIL

  • Se på nye teknologiske muligheter for å kunne gi et godt tilbud for hjemmeboende eldre.

  • Gjøre det lettere for ideelle aktører å bygge samt drifte sykehjem.

  • Få flere sykehjemsplasser i hele landet, og bedre finansiering til kommunene.

  • At aktivitetstilbud for eldre skal styrkes, ved å ansette flere aktivitører.

  • At det skal legges til rette for besøksvenner på sykehjem og for hjemmeboende eldre.

  • Innføre prøveprosjekt med sykehjem eller omsorgsboligsenter hvor studenter kan bo i felleskap med beboerne.

  KrFU vil sikre en god eldreomsorg hvor de eldre og pårørende får dekket sine behov.

  Eldrebølgen har vært varslet lenge, og i 2035 vil Norge mangle omtrent 28 000 sykepleiere. Mangelen på personell og andelen eldre, som øker betraktelig, blir en reell utfordring for velferdsstaten. Dette er noe vi må ta på alvor. Derfor må det legges til rette for ideelle aktører i tillegg til de offentlige tilbudene. Alle gode krefter tengs.

  KrFU ønsker balanse mellom hjemmebaserte tjenester, omsorgsboliger og sykehjemsplasser, og vi ønsker å tilrettelegge for at flest mulig kan bo hjemme så lenge de ønsker. Det er viktig for oss at eldre får den hjelpen de har rett på.

  Kontakt oss

  E-post: krfu@krfu.no

  Organisasjonsnummer: 992 329 211

  Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo

  Postboks 478 Sentrum, 0105 Oslo

  Design & utvikling av Logisk Brist