VÅR POLITIKK

  BARNETRYGD

  VI VIL

  • Øke barnetrygden til 20 000 kroner per barn, per år, som en universell ordning

  KrFU vil beholde barnetrygden som en ordning for alle med barn, og vi vil øke den.

  I dag lever over 11% av barn i Norge i fattigdom, det vil si mer enn hvert tiende barn. Det er høye tall. Vi vet at barnetrygden er den enkeltstønaden, som har størst betydning for å hjelpe barn ut av fattigdom.

  Den norske barnetrygden stod urørt i 20 år, helt til KrF ble en del av regjeringen og økte den i 2019, 2020 og 2021. Vu vil øke den ytterligere.

  Kontakt oss

  E-post: krfu@krfu.no

  Organisasjonsnummer: 992 329 211

  Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo

  Postboks 478 Sentrum, 0105 Oslo

  Design & utvikling av Logisk Brist