Bilde fra skolevalgkampen 2023.

  UNGE FORTJENER BEDRE

  Av KrFU

  13. februar 2024

  I 76 år har Kristelig folkepartis Ungdom vært en kraft i norsk politikk for menneskeverdet, sosialt ansvar, og sterkere familier. Vi tror samfunnet bygges best nedenfra – gjennom de små og sterke felleskapene - familiene, frivilligheten og bedriftene. De utgjør byggesteinene i et godt lokalsamfunn.

   

  Akkurat nå er disse felleskapene og verdiene under angrep. Narkotikabruken blant unge øker, unges psykiske helse har blitt forverret og klimaendringene øker. Vi unge står overfor en rekke utfordringer. De løser vi best med kristendemokratisk politikk.

   

  Unge fortjener bedre, enn dagens regjering.

   

  Narkotika skal være forbudt

  Aldri før har kokainbruken blant unge økt mer på så kort tid. Folk skal ikke ledes inn, men ledes ut av sine problemer. Vi vil kjempe mot kriminelle bakmenn som selger narkotika i samfunnet, ikke gjøre deres virksomhet lovlig slik som andre partier tar til orde for. Vi blir aldri med på å skape aksept for narkotikabruk, noe annet vil være et svik mot landets barn og unge. Unge fortjener et forbud mot narkotika.

   

  Vi vil:

  • Narkotika skal være forbudt

  • Politiet skal ha myndighet til å kunne gripe inn både ved bruk og oppbevaring av narkotika for å kunne henvise til hjelp og ikke minst avdekke kriminelle bakmenn.

  • En reform som styrker ideelle og private avrusningstilbud – slik at du både får både bedre og raskere hjelp for å få livet på rett kjøl.

   

  En skole tilpasset unge sitt søvnmønster

  8/10 møter på skolen med for lite søvn. Vi trenger en skole som ikke svekker unges psykiske helse, men styrker den. Derfor må vi utsette skolestart til 09:00 etter gode erfaringer fra andre land. I tillegg må vi sikre flere helsesykepleiere i skolen. Hvis du har brukket armen får du hjelp med en gang – sliter du med din psykiske helse risikerer du å vente flere uker i kø for å få profesjonell hjelp. Det skal være likegyldig hvordan du er syk- unge skal få den hjelpen de fortjener uansett

   

  Vi vil:

  • Utsette skolestart til tidligst 09:00 på ungdomsskole og videregående.

  • ha flere helsesykepleiere inn i skolen, slik at ventetiden for unge blir kortere

  • Innføre fritt behandlingsvalg som gir pasienter mulighet til å velge behandlingstilbud selv

   

  Klimakrisen løses best med kjernekraft

  Tempraturen stiger, ekstremværet øker og går ut over de aller fattigste landene. Derfor må Norge må ta sin del av ansvaret. FNs rapport er klar: vi når aldri våre klimamål uten kjernekraft. Kjernekraft er både den tryggeste og en av de billigste energikildene. Vi må ta vare på kloden. Unge fortjener at vi sier ja til kjernekraft.

   

  Vi vil:

  • at Norge skal starte med kjernekraft-produksjon

  • storstilt satsning på havvind

   

  Er du enig med oss? Bli medlem i dag da vell!

  Kontakt oss

  E-post: krfu@krfu.no

  Organisasjonsnummer: 992 329 211

  Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo

  Postboks 478 Sentrum, 0105 Oslo

  Design & utvikling av Logisk Brist