Bilde av Hadle Bjuland på Wessels plass, ved Stortinget.

  SOMMERHILSEN FRA KRFU-LEDER

  Av KrFU

  31. juli 2023

  Vi har akkurat lagt bak oss en sommerferie. For egen del innebærer det mye tid med familien og de nærmeste. Det trengte jeg, selv om vi alle var enige om at de tilmålte ferieukene er mer enn nok. Det ble også en viktig påminner for meg.

  Tid til det viktigste er KrFs slagord denne valgkampen. Jeg syns det står seg godt. Fordi det angriper noen av hovedutfordringene i samfunnet. Det kan føles som at vi løper i et felles hamsterhjul. Alt skal effektiviseres. Skolen, helsevesenet, frivilligheten, ja til og med familien skal effektiviseres der den kan. Det er i beste fall naivt å tro at dette ikke har endret samfunnet vårt.

  I vår gjorde respons analyse en måling som kartla hvor lykkelige befolkningen var. Hele 4/10 unge mente selv at de var ulykkelige. Hvordan er det mulig at en generasjon som har fått alt på sølvfat og som blir omtalt som «dessert-generasjonen» er ulykkelige? I tillegg vet vi at kokain-bruken blant unge har doblet seg i løpet av de siste årene, som vi vet har en sammenheng med unges psykiske uhelse. Jeg er overbevist om at vi mennesker trenger noe mer enn kun materielle verdier.

  Vi mennesker trenger å være en del av et felleskap. Et sted hvor vi blir sett, anerkjent og vi får bety noe for andre. Da må vi politikere legge til rette for flere slike felleskap. Det handler om å sikre et fritidskort til alle barn og unge som sikrer at det ikke er tykkelsen på lommeboken til dine foreldre som avgjør om du får delta på fotball eller ikke, gode rammevilkår for frivilligheten og en skole med nok ressurser til å se hver enkelt elev noen tiltak for å snu utviklingen.

  I en tid med renteøkninger, dyre matvarepriser og ustabiles strømpriser skal vi ikke undervurdere viktigheten av å ha nok penger på konto. Å få en positiv bunnlinje i slutten av måneden er helt grunnleggende for at familien og de små felleskapene skal ha valgfriheten og tryggheten som vi etterstreber. Materielle verdier er en viktig forutsetning.

  Denne høsten er den viktigste saken for unge som skal stemme mental helse. Det er det nok flere grunner til, men jeg tror i likhet med de eldre i befolkningen er også vi unge på jakt etter felleskap, hvor det er tid og vi kan bety noe for andre. Denne valgkampen håper jeg vi kan legge fra oss «budrunde» politikken hvor hvert parti skal kappes om å satse på flest helsesykepleiere. Det er vel og bra med flere helsesykepleiere, men det er ikke det som får bukt med den negative utviklingen. Vi kristendemokrater forstår at vi må ta roten av problemet. Da må vi forebygge fra starten av.

  Denne valgkampen er budskapet til KrFU enkelt. Unge fortjener bedre. Norge trenger unge kristendemokrater i landets kommunestyrer som tar kampen for unge sin psykiske helse, som er opptatt av en ruspolitikk som setter tydelige grenser og hjelper folk ut av sine problemer. Husk å sett et kryss på en ungdom når valgdagen kommer. Landets kommunestyrer blir best når alle aldre er representert.

  Kontakt oss

  E-post: krfu@krfu.no

  Organisasjonsnummer: 992 329 211

  Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo

  Postboks 478 Sentrum, 0105 Oslo

  Design & utvikling av Logisk Brist