Foto av sovende elev.

  SENERE SKOLESTART VIL FØRE TIL BEDRE SKOLERESULTATER!

  Av KrFU

  1. februar 2023

  8/10 norske tenåringer sover for lite. Unge som sliter med sin psykiske helse doblet seg de siste 10 årene. Det er tall vi må ta på alvor.

  Det er gjort mye bra i skolen for å imøtekomme disse utfordringene. Men vi må også ta strukturelle grep for å forebygge en god helse og gode skoleresultater. Vi kan ikke bare lappe sammen når skaden har skjedd. Derfor foreslår vi i KrFU at undervisningen skal starte tidligst klokken 09:00.

  Flere delstater i USA har hatt prøveprosjekter hvor skolestart ble 55 minutt, og resultatene er svært positive. Skoleresultatene har blitt bedre, elevene har i snitt mer søvn og de er i bedre humør. På flere skoler var elevene mer punktlige og fraværet gikk ned. Med så gode resultater å vise til bør det egentlig ikke være et spørsmål om vi skal utsette skolestart til 09:00. Vi burde gjort for lenge siden!

  Matthew Walker, professor i nevrovitenskap og psykologi, skriver i sin bok «Hvorfor vi sover» at menneskets døgnrytme endres med årene. En niåring vil ikke bli søvnig samtidig med en sekstenåring, og en sekstenåring vil ikke bli søvnig samtidig som voksne. Unges biologiske klokke er annerledes enn voksnes, det må vi ta på alvor.

  Dette påpeker Ingvild Saxvig, somonolog ved Haukeland, når hun sier at det er en missmatch mellom vår samfunnsstruktur og unges biologiske klokke. For det blir feil å si at de bare må legge seg tidligere for å være våken til skolestart, når forskning viser at man i ungdomstiden blir biologisk innstilt til å være B-menneske og at hjernen ikke er klar til å sovne kl. 22. Vår samfunsstruktur fører til «sosial jetalg», hvor unge pushes inn i et system designet for voksne.

  Skolen er til for elevene, og da må skolestart tilpasses elevenes søvnmønster og ikke de voksnes. Finnes det muligheter for å imøtekomme utfordringene norske elever står overfor, er det vår oppgave som politikere å ta tak. Senere skolestart alene vil ikke løse alle utfordringer knyttet til mangel på søvn og unges psykisk helse, men det er et forebyggende grep som har god resultater å vise til. Jeg tror lærere rundt om i den norske skolen vil ønske bedre resultater, mer opplagte elever og elever som er i godt humør når de kommer på skolen, velkommen.

  Ja til skolestart kl 09:00, er et ja til mer opplagte elever og bedre skolestart!

  Kontakt oss

  E-post: krfu@krfu.no

  Organisasjonsnummer: 992 329 211

  Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo

  Postboks 478 Sentrum, 0105 Oslo

  Design & utvikling av Logisk Brist