Ylva Bang og Oda Bertine i Malmø. Foto.

  REISEBREV FRA MALMØ

  Av Ylva Bang

  1. juni 2022

  Denne helgen deltok vi på KAS ungdomskongress i Malmø. Sammen med delegater fra partier fra hele Norden og Tyskland satte vi fokus på viktige temaer om nordisk forsvarssamarbeid, markedsøkonomi, handel og regional integrering.

   

  Nordisk samarbeid er både politisk, økonomisk og kulturelt forankret med fokus på områder hvor en felles innsats skaper merverdi for de nordiske landene og deres innbyggere. Det nordiske fellesskapet har grunntanken om å styrke Norden som en viktig aktør i verden, og danner nordisk partnerskap i europeiske (EU/EØS) og globale samarbeid (FN) til en viktig instans for å løfte nordisk innflytelse. Felles verdier mellom landene bidrar til å styrke Nordens posisjon som en av verdens mest innovative og konkurransedyktige regioner.

   

  Helgen ble ekstra spesiell da Finland og Sverige annonserte sin søknad om nato medlemskap. Med dem i nato dannes det et større grunnlag for et sterkere samarbeid i norden knyttet til forsvarsalliansen. Vi deler et felles ønske om mer dialog i utvikling av forsvaret, der vi kan lære av og styrke hverandre. Et signal vi er glad Statsminister Jonas Gahr Støre sendte om nordisk forsvarssamarbeid mandagen etter konferansen.

   

  Under kongressen holdt jeg (Ylva) et innlegg om kapitalflukt og de negative konsekvensene utenlandske skatteparadiser har for norsk og nordens velferdsutvikling. Dette ledet inn til en debatt om hvordan markedsmekanismer fremmer samarbeid og hvordan de nordiske landene, til tross for høy skatter, er svært vellykket på økonomisk frihet og markedsøkonomi.

   

  Oda Bertine løftet frem betydningen av et friere utdanningstilbud på tvers av landegrensene i Norden. Både på universitetsnivå, og videregående. Vi mener det vil ha stor betydning for nordisk samarbeid å enten kunne tilby utvekslingsår eller muligheten til å ta fag ved et annet nordisk universitet i utdanningsløp.

   

  Helgen var utrolig inspirerende og lærerikt å kunne treffe flere ungdomspolitikere fra andre land, og vi ser frem til mer samarbeid i Norden fremover!

  Kontakt oss

  E-post: krfu@krfu.no

  Organisasjonsnummer: 992 329 211

  Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo

  Postboks 478 Sentrum, 0105 Oslo

  Design & utvikling av Logisk Brist