Jona Lie og Edvard Kunzendorf. Foto.

  ER DU VÅR NYE GENERALSEKRETÆR?

  Av KrFU

  23. mai 2024

  KrFU søker ny Generalsekretær (100%)

  Generalsekretæren er KrFUs øverste administrative leder. I det daglige arbeider generalsekretæren i nært samarbeid med leder og arbeidsutvalget. Arbeidet består i utbredt kontakt og samarbeid med tillitsvalgte i KrFU sentralt og lokalt, og KrFs landskontor.

  Vi ser etter deg som liker at arbeidshverdagen er meningsfull og variert. Du trives med lederoppgaver og høyt tempo. Bli med for å sikre valgseier i 2025!


  Arbeidsoppgaver som tilfaller stillingen:

  • Overordnet ansvar for daglig drift av KrFUs hovedorganisasjon.

  • Ledelse av KrFUs sekretariat.

  • Iverksette alle vedtak som gjelder partiorganisasjonen og dens arbeid, fattet av sentralstyret, landsstyret eller landsmøtet.

  • Ansvar for løpende kontakt mellom sentralstyret og tillitsvalgte i fylkes- og lokallag.

  • Arrangementsansvarlig for arrangementer som landsmøte, vårkonferansen og lederkonferansen.

  • Planlegging og gjennomføring av KrFUs valgkamp.

  • Legge frem og følge opp vedtatte budsjetter.

  • Kommunikasjonsarbeid og håndtering av mediebildet.

  • Andre oppgaver innenfor hovedorganisasjonens virksomhet tildelt av sentralstyret.

   

  Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

  • Initiativrik, effektiv og resultatorientert

  • Evnen til å skape godt samspill mellom ansatte og tillitsvalgte

  • Gode lederegenskaper og administrative evner

  • Har erfaring fra arbeidsoppgavene tilknyttet stillingen

  • Har god skriftlig og muntlig formidlingsevne

  • Erfaring med økonomistyring

  • Erfaring fra organisasjonsarbeid, gjerne KrFU

   

  Arbeidssted

  Arbeidssted for stillingen er Kristelig Folkepartis kontor, Nedre Vollgate 5, Oslo.

  Ansettelse forutsetter medlemskap i Kristelig Folkepartis Ungdom, senest fra tiltredelse. Lønn fastsettes etter KrFUs lønnsstige. Alle ansatte i KrFU må påregne møtevirksomhet og andre aktiviteter enkelte helger/kvelder. Tiltredelse etter avtale. Generalsekretær rapporterer og forholder seg i det daglige til leder i KrFU.

   

  Søknadsfrist: 17.juni 2024.

  Søknad og CV sendes til krfu@krfu.no. Merkes med: Søknad Generalsekretær

   

  Har du spørsmål om stillingen eller ønsker mer informasjon kan du ta kontakt med

  Generalsekretær Jona Lie på e-post: jli@krf.no / tlf: 954 66 861

  Leder Hadle Rasmus Bjuland på e-post: hbj@krf.no /tlf: 903 636 90

  Kontakt oss

  E-post: krfu@krfu.no

  Organisasjonsnummer: 992 329 211

  Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo

  Postboks 478 Sentrum, 0105 Oslo

  Design & utvikling av Logisk Brist