VÅR POLITIKK

  BARNEHAGER

  VI VIL

  • Sikre et mangfold i barnehagetilbudet, gjennom at både private og offentlige barnehager må gis de samme finansielle rammebetingelsene

  • Ha tre barnehageopptak i året

  • Opprettholde bemanningsnormen i barnehagene

  • Gi barn som kommer fra lavinntektsfamilier, rett på gratis kjernetid i barnehagen

  KrFU vil sikre et mangfold i barnehagetilbudet, gjennom både private og offentlige barnehager.

  Barnehagen er en viktig lærings- og lekearena for mange barn i Norge. Barna bruker mye tid i barnehagen. Derfor er det viktig at barna trives og at alle har mulighet til å sende barna i barnehagen.

  Familier er forskjellige og må få velge selv hva som passer best, og hvilken barnehage de ønsker at barna skal gå i.

  Kontakt oss

  E-post: krfu@krfu.no

  Organisasjonsnummer: 992 329 211

  Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo

  Postboks 478 Sentrum, 0105 Oslo

  Design & utvikling av Logisk Brist